[pa_distance type=”2″][pa_distance type=”5″]

About us

Who We Are & What We Do

[pa_distance type=”5″][pa_distance type=”2″]
[vc_empty_space height=”52px”]

Atlas Kombëtar i zonave të mbrojtura - nature.mk

[pa_distance type=”2″]
[vc_text_separator title=”RRETH NATURE.MK” color=”black”]

Vetë projekti është me rëndësi kombëtare sepse do të krijojë një bazë informacioni për secilën zonë të mbrojtur, harta, video, 360 fotografi të cilat do të krijojnë Atlas Kombëtar të vlerave të natyrës dhe zonave të mbrojtura që do të përdoren për të ngritur vetëdijen në nivel kombëtar për rëndësinë e ZM-ve, por do të përdoret gjithashtu për zhvillimin ekonomik lokal, sipërmarrjen dhe krijimin e bizneseve të gjelbra, informacionin turistik dhe arsimin.

All protected areas will benefit by getting a visual promotional identity and will be part of a joint communication strategy for all PAs.

[vc_empty_space height=”52px”][vc_single_image image=”1622″ img_size=”full” alignment=”center”]
[vc_empty_space height=”82px”][vc_single_image image=”1767″ img_size=”full”]
[vc_empty_space height=”52px”][vc_text_separator title=”SFIDA” color=”black”]

Zonat e Mbrojtura kanë potencial të madh për të mbështetur turizmin e qëndrueshëm dhe zhvillimin lokal. Këto mundësi për ta mbeten të pafavorizuara dhe nën promovim. Përveç kësaj, është një përfundim i përgjithshëm se njerëzit lokal nuk janë të përfshirë në menaxhimin e Zonave të Mbrojtura, por ato shfrytëzojnë / keqpërdorin pjesërisht potencialet e ekosistemeve të ZM-ve për gjenerimin e të ardhurave personale. Kjo mënyrë e shfrytëzimit të shërbimeve të ekosistemit nuk mund të iniciojë zhvillimin ekonomik lokal, të mbështesë bizneset e gjelbërimit dhe të nxisë turizmin e qëndrueshëm dhe përdorimin e qëndrueshëm të shërbimeve të ekosistemit.

[pa_distance type=”5″][vc_text_separator title=”OBJEKTIVAT E PROJEKTIT” color=”black”][pa_distance]

Ky projekt do të sjellë shumë përfitime për njerëzit lokalë dhe mjedisin që promovon Zonat e Mbrojtura përmes platformës së përbashkët të komunikimit në një nivel kombëtar.

Kjo do të arrihet përmes:

[pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”13″ icon_title=”Communication, education and public awareness raising (CEPA)” icon_link_url=”#” white_color=”” icon_name=”ti-tag”][pa_distance type=”2″][pa_iconbox type=”13″ icon_title=”Monitoring of species and habitats” icon_link_url=”#” white_color=”” icon_name=”ti-pulse”][pa_distance type=”2″]
[pa_iconbox type=”13″ icon_title=”Creating national platform for other “Improving the management of protected areas” – UNDP initiatives in frame of the web and mobile platform” icon_link_url=”#” white_color=”” icon_name=”icon-basic-world”][pa_distance type=”2″][pa_iconbox type=”13″ icon_title=”Sustainable tourism and recreation development” icon_link_url=”#” white_color=”” icon_name=”icon-basic-geolocalize-05″][pa_distance type=”2″]
[pa_distance type=”5″]
[pa_distance type=”5″][pa_distance type=”2″][pa_distance type=”5″]
[pa_distance type=”5″][vc_text_separator title=”REZULTATET E PRITURA” color=”black”][pa_distance type=”3″]
  • Mijëra banorë që jetojnë rreth zonave të mbrojtura në vendin tonë do të mësojnë mënyra më të përgjegjshme të promovimit dhe shfrytëzimit.
  • Krijuar një sistem komunikimi “dyanësh” ndërmjet AP dhe të gjithë vizitorëve potencialë dhe turistëve.
  • Njerëzit vendorë do të përfitojnë nga ky projekt.
  • Cilësia më e mirë e promovimit 24 orë do të tërheqë më shumë turistë.
  • Njerëzit vendas do të përfitojnë nga përdorimi i metodave më të qëndrueshme dhe ata do të kursejnë para duke përdorur platformën e lirë për të promovuar PA-në e tyre.
  • Shumë lloje të rralla dhe të kërcënuara që jetojnë në ZM do të kenë një bashkëjetesë shumë më të mirë në habitatin e tyre natyror.
[pa_distance type=”4″]
[pa_distance type=”5″]
[vc_empty_space height=”52px”][vc_text_separator title=”PARTNERËT:” color=”black”]
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor & amp; të gjitha UNDP - Mbrojtja e natyrës për një iniciativë të financuar në të ardhmen
[vc_empty_space height=”30px”][vc_text_separator title=”FINANCUAR NGA:” color=”black”]
Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet në partneritet me UNDP dhe Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
[vc_empty_space height=”52px”][vc_text_separator title=”BUXHETI:” color=”black”]
US$ 88,500
[vc_empty_space height=”57px”][vc_text_separator title=”PERIUDHA E ZBATIMIT:” color=”black”]
Maj 2018 - Shtator 2019
[vc_empty_space][vc_text_separator title=”INFORMACIONE PËR KONTAKT:” color=”black”]

Për më shumë informacion, ju lutem mos ngurroni të kontaktoni:

Darko Leshoski – Menaxher i Projektit

[email protected]; +38976319504

www.kocka.mk

[vc_empty_space]
Menu
Welcome!
This is specific platform inside the Nature.mk platform, called web shop. Here where interested citizens and stakeholders have the opportunity use this platform to buy and sell characteristic products and souvenirs from specificic PA in our country (such as entrance fees, souvenirs, specific products from the particular protected area).
Добредојдовте!
Тука е предвидена специјална веб продавница во рамки на Националниот Атлас на заштитени подрачја-nature.mk, каде сите заинтересирани страни (жители во рамки на заштитените подрачја, национални паркови итн.) имаат можност да ги понудат (продаваат/купуваат) своите карактеристични продукти од нивните заштитени подрачја (како влезници, сувенири, специфични производи за одреденото заштитени подрачје).